telefon szybki kontakt:   tel. +48 698 610 320,   email: zuk@skutecznafirma.pl

Proces / Ewaluacja szkoleń

Ewaluacja szkoleń
Zbigniew Żuk

Po realizacji projektu szkoleniowego dokonujemy jego ewaluacji, po to aby podsumować jakie efekty i korzyści dla firmy przyniosły nasze działania. Proces ewaluacji przeprowadzamy w oparciu o koncepcję Donalda Kirpatrick'a:

Badamy:

 • Poziom reakcji uczestników na szkolenie na podstawie:
  • kwestionariuszy oceny szkolenia wypełnianych przez uczestników po jego zakończeniu,
  • rozmowy z uczestnikami szkolenia w trakcie jego trwania i po zakończeniu,
    
 • Poziom przyrostu wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia na podstawie:
  • oceny umiejętności pracowników dokonywanych przez przełożonych przed szkoleniem i w uzgodnionym czasie po szkoleniu,
  • kwestionariuszy samooceny wypełnianych przez uczestników przed i po zakończeniu szkolenia,
  • analizy przypadku wykonywanego przez pracowników po zakończeniu szkolenia w która powinna zostać dokonana z wykorzystaniem narzędzi i umiejętności nabytych na szkoleniu.
    
 • Poziom zachowań na podstawie:
  • oceny zachowań przeprowadzonej przez przełożonych i współpracowników, porównywaną z oceną przed szkoleniem,
  • obserwacji uczestniczącej,
  • oceny stopnia realizacji celów indywidualnych sformułowanych przez uczestników przed szkoleniem,
    
 • Mocne strony grupy i obszary do dalszego rozwoju na podstawie:
  • Obserwacji, spostrzeżeń i wniosków Trenera prowadzącego szkolenie
  • Wniosków z przeprowadzonej ewaluacji

Rekomendujemy dalsze działania:

Na podstawie obserwacji grupy szkoleniowej oraz analizy deficytów i obszarów do rozwoju rekomendujemy dalsze działania rozwojowe jak:

 • Dalsze szkolenia rozwijające konkretne umiejętności
 • Warsztaty Follow-Up
 • Indywidualny coaching

Proponowane przez nas działania nakierowane są na kreowanie trwałych zmian w nawykach oraz praktycznemu treningowi umiejętności zdobytych na szkoleniach. Funkcję Coacha sprawuje Trener/Konsultant, praktyk w danej dziedzinie.

Biorąc pod uwagę wszystkie kryteria wpływające na efektywność szkoleń oraz najwyższy poziom metodyki, Skuteczna Firma proponuje działania systemowe, które w najwyższym stopniu wpłyną na poziom wiedzy i kompetencji uczestników projektu.

Nasi klieci
(c) Skuteczna Firma | Prawa zastrzeżone | Płock 2012 | Projekt i wykonanie: Bla-Art